blogaijeineskaitoteblogu%cc%a8
On 26 Rgs in kas naujo?

Kas naujo? #2

Kas įvyko pra­ėju­sią savaitę? Paga­liau pasi­rodė spa­lio žur­na­las LAIMA, kurio pag­rin­dinė tema — maiš­ti­nin­kai. O tarp maiš­ti­ninkų ir mes kartu … 

art-wall-brush-painting
On 23 Rgs in kas naujo?

Kas naujo ? #1

12 metų mokyk­loje jeigu ką ir išugdė, tai norą rug­sėjį kažką pra­dėti stip­riau ir geriau. Džiau­gia­mės nuo­la­tos didė­jan­čia geri blo­gai bend­ruo­mene, …

photo-1461669802687-84a1aee43a29
On 3 Rgp in bloginimas

Instagram stories? Kas iš to?

Tie, kas šįryt atsi­budo kartu su Ins­tag­ram Stories atnau­ji­nimu ir jau spėjo pagal­voti — “Ar Ins­tag­ram susi­jungė su Snap­chat?” grei­čiau­siai dabar … 

photo-1416339684178-3a239570f315
On 23 Bir in bloginimas

Blogeri, tavo turinys yra tavo

Pra­ėju­sią savaitę drauge su kitais 59-iais blo­ge­riais, social media influencer’iais ir kitais komu­ni­ka­ci­jos pro­jektų spe­cia­lis­tais vykome į Ali­kantę, į cent­rinį …

pavasaris_blogerės_cippa
On 6 Bal in geri blogai

Pavasaris lietuviškuose mados bloguose

  Pava­sa­ri­nės sau­lės išsil­gu­sius spal­vo­mis džiu­gina lie­tu­viški mados blo­gai, kuriuos skai­tyti galite kata­loge Geri blo­gai. Dau­giau rasite kate­go­ri­joje Gro­žis ir …